Konu: bid’at

Toplam 62 Fetva

Bid’atleri Hangi Kaynaktan Öğrenebilirim?

Size bid’atler hakkında birkaç sorum var; namazın farzı ve sünneti arasında dua okumak bid’attir diyorlar ama ben farzlardan sonra ‘allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zelcelali velikram ‘ duasını okuyorum. Bunu yakın zamanda bir kitapta öğrenmiştim, gerçekten bidat midir?