Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Allah bazı kullarına ilham yoluyla bir şeyler bildirir mi?

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile birlikte vahiy sona erdi, artık vahiy gelmiyor. Ancak buna rağmen Allah bazı kullarına ilham yolu ile bir takım şeyler bildirir mi? Allah’ın bazı kullarına katından hikmet vermesi veya ledün ilmi böyle bir şey mi? Bazı İslam alimleri veya veli kullar Kur’an ve sünnette açıkça hakkında bilgi verilmemiş (sükut edilmiş veya müteşabih bir şekilde anlatılmış) konular hakkında bu yolla bilgi sahibi olabilirler mi?

İlham vardır ama hüccet değildir. Yani ilham birine gelebilir fakat böyle bir bilgi dini bir hüküm oluşturmaz. İlim Kur’an olur, Sünnet olur, kıyas olur, icma olur. Asla ‘ilmiledun’ olmaz. Kur’an gibi Kur’an demeye benzer bu, eğer vardır dersek. İlmiledun ile kastımız, bazı insanların kalplerine doğan tuluat ise ona olabilir deriz ama bu, onların efkârını genişletmenin ötesinde bir din hükmü niteliği taşımaz.