Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Bayanın akademisyen olarak karma sınıfta ders vermesi caiz midir?

Bayanların akademisyen olarak üniversitede karma bir sınıfa ders vermesi caiz midir?

Bayanın karma bir sınıfa ders vermesi bir noktada caiz olabilir. Bayanın genel görüntüsü, ders verirkenki kıyafeti, sesini kullanmadaki dikkati ve ders verilen alanın gerekliliği/zaruriliği gibi ayrıntıları özellikle ele almak gerekir.