Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Bir insan için ‘rızık sebebimiz’ demek doğru mudur?

Belediyede çalışan bir kardeşimiz Erbakan hocamızı anarken “sebebi rızkımız” ifadesini kulandı. Bu ifade mahzurlu mudur? Yoksa vesile anlamında kullanılabilir mi?

Rızkı veren Allah’tır. Fabrika, patron, iş yeri bir sebeptir. O sebebi de yaratan Allah Teala’dır. Kardeşimiz o sözüyle, ‘sebep oldu da rızık kapısı bulduk.’ demek istediyse bir sakınca yoktur. Allah’a emanet olun.