Pandemi Tedbirleri

Dernek, Vakıf, Cemaat Faaliyetleri Cihat mıdır?

Selamunaleykum hocam. Cemaat faaliyetleri bir cihat mıdır? Mesela; Deri toplamak, konferanslarda yardım etmek…

Aleykümselam.Allah rızası ile yapılan ve yapılış tarzı itibariyle Şeriat’a aykırılık ihtiva etmeyen her amel cihat sayılabilecek bir amel olur. Kimin hangi ameli ne kadar cihat düzeyinde yaptığı ise o kişi ile Rabbi arasında ölçülebilecek bir durumdur. Bizim ölçebileceğimiz seviye kulun yaptığı ameli, Şeriat’ın bilinen kaidelerine uygun yapıp yapmadığıdır. Bunun ötesini irdeleyemeyiz.