Pandemi Tedbirleri

Diyobendilik bir mezhep adı mıdır?

Diyobendilik diye bir şey duyuyorum. Bir mezhep adı mıdır?

DİYOBEND Hindistan’da bir medrese adıdır. İngilizlerin işgaline karşı ortaya çıkmış ilmi hareketlerden biridir. Hanefi/Maturidi çizgisinde dururlar. İslam’ı bir bütün olarak görmeyi prensip edinmişlerdir. Dil olarak Arapça’yı ve siyasi şuuru öne çıkarırlar. Nedvi, Keşmirî, A’zamî ve Habiburrahman gibi isimler o medreseden yetişmiştir.