Eşari ve Maturidi akidelerinin dört mezheple çeliştiği konularda ne yapmalıyım?

Eşari ve Maturidi akaidinin doğru olmadığı ve dört imamımızın itikadı ile çeliştiği konularda ne yapmalıyım? İmamlarımızın “Benim dinim sahih hadistir.” manalarına gelecek sözleri de var. Bunları yapmamakta bir mesuliyetim olur mu?

Eş’arilik ve Maturidilik bu dinin iman edenlerinin mezheplerindendir. Kimsenin kimseyi dışlamaya hakkı yoktur.