Pandemi Tedbirleri

Hanefi mezhebinde olanlar neden akidede Maturidi veya Eş’ari’nin peşinden gidiyorlar?

Niye İmam Ebu Hanife’nin fıkhında olanlar onun akidesinde değil de Maturidi veya Eş’ari akidesinde oluyorlar?

İmam Azam -Allah ona rahmet etsin- bu Ümmet’in büyüklerinden ve ilimde ilklerindendir. Açtığı çığır o kadar büyüktür ki, talebelerinin sürdürdüğü ilim yolu, onlarla anılacak kadar büyük ve geniş bir yol olarak devam etmiştir. Bu bir berekettir. Fakat şunu kesin bir ölçü olarak bilelim: İmam Azam da, talebeleri de biz de hepimiz Ashabı kiramın akidesindeyiz. Başka akideden olmak insanı cennete koymaz. Aradaki duyduğumuz isimler sadece ara durakların isimleridir. İstasyonumuz ashabın istasyonudur. Allah’a emanet olasınız.