Pandemi Tedbirleri

Verilen Hediyenin Geri İstenmesi Doğru mu?

Hediye verildikten sonra hediyenin geri istenmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Buhari, Müslim ve diğerlerinin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ‘Verdiğinden dönen, kustuğunu yalayan köpek gibidir.’ buyurmuştur. (Bkz. Buhari, Hibe, 14/2589) Fukaha, hediyenin teslim edilmiş olması veya olmaması, anne babanın çocuğuna verdiği hediye olması gibi ayrıntılar üzerinde durmuşsa da, hediyeden dönmenin çirkin bir tutum olduğu hadiste açıkça görülmektedir. Yapmamak gerekir.