İbadetlerimde ihlaslı olduğumu nasıl anlayabilirim?

Yaptığım ibadetlerde ihlaslı olduğumu nasıl anlayabilirim? Sadece ihlaslı olmayı istemem yeterli midir?

Bir mü’min ihlasla iş yapıyorsa onda şu özellikler öne çıkar/çıkmalıdır:
 
1- Riya korkusunu bir kenara atmaz, riya olabilir endişesini sürekli taşır.
 
2- Kendisini Allah için yapması gereken işlerde yetersiz görür. Ne yaparsa yapsın, o yaptığı ne kadar büyük olursa olsun, ona göre Allah için yapılması gereken daha büyük ve daha iyi olur.
 
3- Yaptığı iyi ve güzel işleri mümkün olduğu kadar gizler, kendi reklamını kendisi yapmaz, başkalarının yapmasından da hoşlanmaz.
 
4- Onun yaptığı işleri insanların görmesi veya görmemesi, övmeleri veya yermeleri onu etkilemez.
 
5- İnsanların ve çevrenin fesadı, kötüye gitmesi onu etkilemez. O hak bildiği, gerekli gördüğü işleri yapmaya devam eder.
 
6- Kur’an’dan öğrendiği, ashabtan bildiği işleri yapmak onun yaşam tarzıdır. İbadette ve ahlakta yeniliklere kapalıdır.