İmam Gazali’nin bahsettiği ahiret ilmi nedir?

Hocam, İmam Gazali’nin bahsettiği ahiret ilmi nedir? İhyau Ulumi’d-Din ahiret ilmi çerçevesinde mi yer alıyor?

Ahiret ilmi ile iki şey kastedilebilir. Birincisi ahirete ait konuların yazılması. İkincisi de sonuçları ahirette Allah’ın rızasını kazanmaya yarayacak ilimler. Ya da okuduğumuz öğrendiğimiz ilimlerin bizi o sonuca görürüyor olmasıdır.

İhya da o maksadı gerçekleştirmek için yazılmış bir kitaptır.