Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Kur’an’daki “yaratanlar” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Mü’minun suresinin 14. ayetinin son kısmında Rabbimiz, “Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.” buyuruyor. Buradaki “yaratanlar” ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

‘Yaratanlar’ ifadesi Kur’an’ımızda mahlukat için de kullanılmıştır. Bu kullanma ‘ortaya koyanlar’ anlamında olduğu için de bize yönelik bir sakınca yoktur. Şu kadar ki biz mü’minler, edeben ‘yaratma’ fiilini sadece Allah Teâlâ için kullanmayı tercih ederiz.