Peygamberimiz, diğer peygamberlerden üstün müdür?

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere bir üstünlüğü var mıdır?

Peygamberler arasında bir peygamberlik üstünlüğü söz konusu değildir. Biz onlar arasında birinci sınıf ikinci sınıf ayrımı yapmayız. Ama bütün peygamberler arasında beş peygamberi seçtiğini Allah Teâlâ, Kur’an’da haber vermektedir. Bu beşinin içinde de Peygamber aleyhisselam efendimiz, ilk beşin birincisidir. Böyle iman ederiz.