Selefi bir kişiye zekât veya kurban verilir mi?

Hocam, zekât ve kurbanımı vahhabi veya selefi birisine vermemin bir mahsuru olur mu?

Zekât ve diğer sadakalar MÜSLÜMAN insana verilir. Zikrettiğiniz isimler bu ümmetin içinde Müslüman olan ama bir grup olarak sivrilen kimselerdir. Onlar veya bir başkaları hakkında kâfir olduklarını söyleyemediğiniz sürece zekatı onlara vermenizde de sakınca yoktur. Elbette kendi mümin akrabanız varsa ona veya sizinle yakın bağı olan iyi bildiğiniz bir başka mümine vermeniz daha doğru olur.