Pandemi Tedbirleri

Sesli zikir ve cemaatle tesbihat bid’at mı?

Hocam, sesli zikir meclislerine katılmanın ve camilerimizde namaz sonrasında yapılan tesbihatın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadığını, Efendimizin vefatından sonra bu iki konuda ihtilaf yaşandığını okudum. Bu iki konuda nasıl amel edeceğimiz konusunda yardım eder misiniz?

Her iki konu hakkında da ashabı kiramın yaptıklarına dair açık ve sahih bir bir bilgi yoktur. Ancak günümüze kadar gelen bir silsile ile Müslümanlar arasında yapıla gelen gerek sesli zikir ve gerekse cemaatle topluca tesbihatı kavga konusu yapmanın yararı yoktur. Faydalı olduğunu düşünerek yapanlar arasında ulemadan da kimseler vardır. İhtilaflı konularda en doğru olan, Müslüman’ın hak bildiğini yapıp diğer kardeşinin yaptığını da tartışma konusu yapmamasıdır. Zira birbirimizle uğraşmakta yarar olmayan bir zamandayız. Yeter ki söz konusu olan şey Allah Teala’nın kati haramlarından biri olmasın. Allah’a emanet olun.