Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Sıkıntıda olan bir şirkete zekât verilir mi?

Hocam, zekât borçluya veriliyor. Borcundan dolayı sıkıntıya giren şirkete (tüzel kişilik) zekât verilebilir mi?

Zekât için TEMLİK şarttır. Temlik, zekâtı bir kişiye sahiplendirmek demektir. Şirket kişi değildir. Aynı şekilde bir camiye de zekât verilemez.
Eğer şirket zararda ise ve borçlarını kapatamıyorsa bu, sahiplerinin borcu olarak kabul edilebilir. Şirketi olduğu hâlde artık bitmiş durumdaki biri kişi olarak zekât alabilir ama burada ne kadar bitti ne kadar önü açık olduğu hâlde mevcut durumu sıkışıktır diye bir inceleme yapılması gerekir.