Fetva Meclisi Mobil Uygulama

“Sizin için en çok imamlardan korkuyorum” hadisini nasıl anlamalıyız?

Bir hadis duydum, peygamberimiz ‘sizin için en çok imamlardan korkuyorum’ buyurmuş. Bu cami imamları mıdır ve neden onlardan korkuyor?

İmam sözcüğü önder/lider anlamına gelen bir sözcüktür. Camide namaz kıldıran kişi de namaz kılanların önderi olduğu için ona ‘imam’ denmiştir. Sözünü ettiğiniz hadis sahih bir hadistir. Yalnız bu hadiste geçen imam sözcüğü önderler/liderler anlamındadır, cami imamları anlamında değildir. Hadis-i şerifin aslı ise şöyledir:
‘Ümmetim için en çok sapık imamlardan/önderlerden korkuyorum.’ (Ebu Davud, 4252; Tirmizî,2229)
Hadiste geçen imam/önder tiplemesi insanları hatalı yönlere çeken siyasetçiler, fasık âlimler ve cahil önderlerdir. Peygamber aleyhisselam efendimiz de bunlara karşı tedbirli olunması gerektiğini ikaz etmiş olmaktadır. Dikkat edilirse siyaset, din veya toplumsal bir alanda önderlik konumunda olanların Allah’tan korkuyu yok kabul etmeleri durumunda ümmet büyük zararlar görmektedir. Zalim liderler, o liderlere itaati meşrulaştıran hatta dini bir vecibeye dönüştüren âlimler ve toplumu sapık bir alana kaydırmak için başı çekenler bugün geldiğimiz acı noktanın en bariz sorumluluradırlar. Keşke hadisten zamanında hakkıyla istifade edilebilmiş olsa idi.

Etiketler: ,