Yeni doğmuş bebeğe ve lohusa anneye ilk 40 gün cin mi musallat olur?

Doğurmuş kadınlara ve yeni doğan bebeklere ilk 40 gün cinlerin musallat olduğu ve bu yüzden eşlerinin yanlarında kalmaları söyleniyor. Dinen böyle bir şey var mıdır?

Lohusalığın duygusallığı içindeki bir evhamdır bu. Dinen itibar edilebilecek böyle bir şey yoktur.