Konu: hoca

Toplam 170 Fetva

Guslü bozan Durumlar

Hocam; gusül abdesti alma esnasında yellenmenin (isteyerek yâda istemeyerek) ve tenasül uzvundan idrar damlamasının gusül abdestine zararı var mıdır? Gusül abdestini tekrar baştan almak gerekir mi?