Konu: tebliğ

Toplam 50 Fetva

Bir İmam Çevresini Nasıl Uyarmalı?

Hocam, ben imam iken imamlığı bırakarak müftülük memurluğuna geçtim. İmamlığı hakkıyla yapamadığımı düşünüyordum ve bu beni rahatsız ediyordu. Sizin ‘Hoca’ adlı sohbetinizi de dinleyince iyi ki bırakmışım dedim. Çünkü ben kendimi yeterli görmüyordum “çek git anlarız ” dediniz ben de bıraktım.