3 Talak Vermek 1 Talak Yerine Geçer Mi?

Muhterem Hocam, “Bir mecliste 3 talak vermek 1 talak yerine geçer.” görüşünde olan bir sünni islam alimi var mıdır? Dört mezhebin bu konuda icması mı vardır?Veya dört mezhep içerisinde zayıf kavil bile olsa bu görüşte olan ulema var mıdır?

Selamünaleyküm. Evet, bu görüş yabancılara ait bir görüş değildir. Bu Ümmet’in âlimlerinden olup da böyle içtihat eden vardır.