Fetva Meclisi Mobil Uygulama

Borcu olan biri zekât verir mi?

Bir insanın borcu ve aynı zamanda birikmiş altını veya parası varsa, zekât vermesi gerekir mi? Bu birikimlerle niyet borcu kapatmak değil. Bu durumda da zekât verilmesi gerek mi?

Bir mü’min, elindeki birikmiş parasından tahakkuk etmiş borçlarını düşer. Borçlar düştükten sonra kalan miktar onun malıdır. O malın zekâtını verir.