Bir Fetva

Hangi kusurları taşıyan hayvan kurban edilemez?

2387
28.11.2016

106) Hangi Kusurları Taşıyan Hayvan Kurban Edilemez?

Bismillahirrahmanirrahim.
Hangi engeller hayvanın kurban edilmesine engel sayılır? Hayvanın ahırda değersiz hâle gelmesine neden olan körlüğü, memelerinin körelmesi, kuyruğunun kopmuş olması, ayağının topallaması, merada yürüyemeyecek emsalleriyle beraber otlayamayacak kadar biçare düşmesi, bir deri bir kemik hâline gelmesi.
Hayvanı prestijsiz hâle getiren fiyatından düşmeye neden olacak hâle getiren her engel; kurban olmasına engeldir.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız