Bir Fetva

Ayetteki 'Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin' ifadesi ne kastetmektedir?

3180
28.11.2016

153) Ayetteki “Yahudi ve Hıristiyanları Veli Edinmeyin.” İfadesi Ne Kastetmektedir?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Veli edinmek demek; karşısındakini söz yetkisi olan birisi kabul etmek demek. Mesela; çocuğu okula velisi götürüyor, onun adına imza atıyor. Müslüman Müslüman’ın velisidir. Müslüman, Müslüman olmayan kimseyi başına veli edindirmez. Yani ona “Benim adıma imza atabilirsin. Sen ne dersen ben onu yaparım.” tarzında bir yetki vermez. Yetki salması içerisine koymaz onu. Ehl-i Kitap, yani Müslüman olmayan Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmek, yani onların yörüngesine girmeyi kabul etmek demektir. İmanî konularda Ehl-i Kitap’ın yörüngesine girmek; kastederek-bilerek iman yörüngesinden, Kuran yörüngesinden, ashab-ı kiram çizgisinden kopmak demektir. Bunu da mü’min yapmaz.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız