Bir Fetva

Mezhepler için hatadan söz edilebilir mi?

3704
28.11.2016

156) Mezhepler İçin Hatadan Söz Edilebilir mi?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Bugün ibadetlerimizi şekillendirdiğimiz dört fıkıh mezhebi, yapılan anket çalışmalarında en yüksek puanı almış dört mezhep olarak yürütme sertifikasıyla çalışan bir kurumun adı değildir. Bin seneden fazla bir zamandır yüz binlerce belki de milyonca fakih, muhaddis, müfessir olan âlimin üzerinde hiçbir tenkitten korkmadan cesur bir şekilde çalışıp yanlışına yanlış, eksiğine eksik dediği için benimsenmiş mezheplerdir bunlar. Dolayısıyla işte filanca doktora tezindeki imla hataları gibi hatalar, filanca âlimin kitabında bulunabilir ama mezhep görüşü; yani yüzlerce, binlerce âlimin ortak kanaatine dönüşmüş ve “Hanefi Mezhebi budur.” denmiş meselelerde bunlar yaygın değildir. Maliki Mezhebi’nde filan hatalardan söz edilemez. “Şafi Mezhebi şu şu şu hataları yapmıştır.” Denemez. Bu bir anket çalışmasının sonucu puanlanma ile mezhep olmuş bir yerde söz konusu olabilir. Yüzlerce senedir bu mezheplerin müntesibi âlimler birbirlerinin eserlerini inceliyorlar, birbirlerinin görüşlerini inceliyorlar ve ortada kasıtlı bir hata yoktur. Hata olabilir mi? Olabilir. Beşer çalışması bu, Kur’an değil şüphesiz. Peygamber sözü değil aleyhisselatu vesselam. Ama kasıt yoktur. Hata olunca da üzerinde inat yoktur zaten.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız