Bir Fetva

Kur'an ve Sünnet'in Bağlayıcılığı

2958
26.01.2017

159) Kur’an ve Sünnet’in Bağlayıcılığı

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Kur’an, Allah’ın kitabıdır. Dolayısıyla biz Kur’an’a baktığımızda Allah’a bakıyoruz, itaat edince Allah’a itaat ediyoruz. Sünnet ve hadisler, Resûlullah sallalahu aleyhi veselleme aittir. Sünnet, deyince aklımıza o geliyor. Allah’a ne kadar itiraz edebilirsem Kur’an’a da o kadar itiraz edebilirim. Peygamber aleyhisselama ne kadar itiraz edebilirsem hadislere ve Sünnet’e de o kadar itiraz edebilirim. Şu kadar ki bir kâğıt parçasında “Hadistir bu.” yazıyor diye o hadisi kabul etmek veya etmemek gündeme gelmez. Gerçekten Peygamber aleyhisselama ait olduğu belli olan bir hadisi bilerek reddeden birisi, Peygamber’i reddeden birisi gibidir.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


kur'an sünnet