Bir Fetva

Hasta olduğu halde tedavi olmayan vebale girer mi?

7693
26.01.2017

185) Hasta olduğu halde tedavi olmayan vebale girer mi?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Sağlık; Allah’ın en muhteşem, en zorunlu muhtaç olduğumuz nimetlerinden bir nimettir. Sağlık da Allah’ın nimetidir, verdiği şeydir; hastalık da Allah’ın verdiği şeydir. Hastalık eğer bizim aleni bir hatamızdan kaynaklandıysa yani bilerek baş göz yardıysak bir sorumluluğumuz var demektir. Hayır; beşer olarak bizimle ilgisi olmayan, hatamızdan kaynaklanmayan ya da bilerek yaptığımız bir hatadan kaynaklanmayan bir hastalık, bir imtihandır.
Tedavi olmazsak günaha girer miyiz? Tarihimizde, yani İslam’ın bugüne kadar gelen tarihinde bazı ince düşünceli Allah’ın dostları “Ya bu hastalık da madem Allah’tan geliyor, tedavi olup karşı çıkmış gibi olmayayım.” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Zannediyorum bu soru da bu görüşlerin duyulduğu bir ortamdan bize intikal etmiş olmalı. Ama Ümmet-i Muhammed’in âlimlerinin, fakihlerinin, müfessirlerinin, mütefekkirlerinin büyük oranda, çoğunlukta neredeyse icma etmiş gibi sayabileceğimiz çaptaki görüş birliği şudur: Hasta olmak Allah’tan geliyor, tedavi olmamızı da Allah emrediyor. Tedavi olmak da Allah’ın nimetlerinden bir nimettir, tedaviyi tepmek ola ki Allah’ın nimetini tepmek olabilir. “Tedavi olmayan haram işlemiştir, cehenneme girecek.” denmese bile böyle diyen olmasa bile “Tedavi olmayan bununla bir hata etmiştir muhakkak.” deriz.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


hasta tedavi vebal