Bir Fetva

Gecikme Cezası Faiz midir?

3565
28.01.2017

213) Gecikme Cezası Faiz midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Gecikme cezası iki türlü olur. Bir; nakit borcun gecikmesinden kaynaklanan bir ceza olur. Bu faiz. Ne gibi? Bir lira ödemeyi üç gün geciktirdiği için yirmi lira ceza getiriliyor. Adı ceza da olsa başka bir şey de olsa bunun adı faizdir. Ancak iş akdi için gecikme söz konusu olursa mesela; müteahhit evi on iki ayda teslim edeceğini söz vermiştir, bu on altı aya çıkmıştır. Bu aradaki dört ay gecikmeden dolayı müteahhide bir ceza getirilebilir mi? Getirilebilir. İlk sözleşmeye de konulabilir “Bu ceza gecikirse şu kadar ceza ödeyecek.” diye. Bilirkişiye müracaat edip bu aradaki fark da ödenebilir.
Mesela; terziye takım elbise sipariş veren birisine terzi: “Haftaya filan gün hazır olacak.” demiş de bunu bir hafta geciktirmişse bu, iş geciktirmesidir; buna bir ceza getirilebilir. Borca yani paraya getirilen gecikme cezası faizdir. İş aktine, yapılacak işe getirilecek ceza faiz değildir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


faiz gecikme cezası