Bir Fetva

Her bid'at aynı vebale yol açar mı?

2882
28.01.2017

243) Her Bid'at Aynı Vebale Yol Açar mı?

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
İnsan olarak hatalarımız irili ufaklı olabilir. Hatalarımızın etkisi de tonaj itibariyle üç olur, üç yüz olur. Bid’at; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının zamanında ibadet gayesiyle yapılmamış şeyleri, daha sonra ibadet olarak yapmak demektir. Bu bid’attir. Dine ilave bid’at getirmek demektir. Bu mesela; namazdan sonraki otuz üç defa “Subhanellah” dediğimizi otuz dört defa dese bir Müslüman bu bid’attir. “Otuz üç” demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bir fazla yapmak bid’attir. Bu bir günahtır.
Aynı şekilde öğle namazı “Bundan sonra beş rekâttır.” deyip beş rekât kılanınki de bid’attir. Öğle namazına bir rekât ilave etme bid’atinin ağırlığı milyonsa otuz üç teşbihi otuz dört yapmak bindir, yarım bindir, belki bin bile değildir. Ağırlık farkı vardır. Dolayısıyla her bid’at bir hatadır, bid’at olduğu zaman ama kimi haram düzeyinde bid’attir, kimi mekruh düzeyindedir, kimi müsamaha edilebilir düzeydedir. Kapasitesine göre, etkisine göre.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız