Bir Fetva

Mutlaka Hadis okuyalım ama nasıl?

3189
04.02.2017

265) Mutlaka Hadis Okuyalım Ama Nasıl?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Hadis-i şerifler, Resûlullah sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in sözleridir. Okunması dindir. Elbette bütün Müslümanlar hadis-i şerif okumalı, hadisi-i şerif dinlemelidirler ama hadis bir ilimdir. Din öğretiyor Resûlullah sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar da iki çeşittir:
1. “Allah’tan korkun, ananıza babanıza iyi davranın; Allah’tan korkun, çocuklarınıza adil davranın.” diyen sözler vardır. Bunları hangi Müslüman dinlese hangi Müslüman öğrense anaya babaya itaat etmenin önemini anlamış olur, çocuklara iyi davranmanın önemini anlamış olur, ahlakı tavsiye eden hadisten ahlak çıkarmış olur. Bunları her Müslüman okur, her Müslüman anlar, her Müslüman da okuyup anlamalıdır ama bir fıkıh hükmü emreden hadis-i şeriflerde ön bilgi gerekiyor, o bilginin altyapısı gerekiyor. Bunu okuduğunda Müslüman’ın kafası da karışabilir. Tıpkı bir beyin cerrahının Tıp bilgisini anladığında Müslüman’ın veya Müslüman olmayanın aklının karışacağı gibi. Dolayısıyla bir Riyâzü’s Sâlihîn’deki ahlak hadislerini her Müslüman okur, okumalıdır; anlar, anlamalıdır ama Bulûğu’l Merâm isimli hadis kitabındaki muamelata ait, ibadetlere ait hadis-i şerifleri; seviyesi olan okumalı, seviyesi olan anlamalıdır.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız