Bir Fetva

İşe yaramayan ve üzerinde âyet hadis yazılı kağıtları nasıl imha etmeliyiz?

53686
28.03.2017

273) İşe Yaramayan ve Üzerinde Ayet, Hadis Bulunan Kâğıtları Nasıl İmha Etmeliyiz?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Esasen kâğıt, Allah’ın nimetlerinden bir nimettir. Kâğıda böyle Mushaf gibi olmasa bile saygılı olmak lazım. Kâğıdı çöp olarak kullanmamak, israf etmemek; nimete şükür etme şekillerindendir. Ancak kâğıdın çöpe atılması, mukaddesatın çöpe atılması gibi değildir; defter veya başka bir şey. Ancak Kur’an-ı Kerim ayetlerinden bir ayet bulunan veya Allah Teâlâ’nın ismi veya Efendimiz aleyhisselamın hadis-i şerifleri Arapça metin olarak bulunan bir kitabı, bir defteri çöpe atmak asla caiz değildir. Hatta Türkçe meallerinin bulunduğu defterleri bile çöpe atmamak gerekir. Bunların gömülmeleri gerekiyor, imha edilecekleri zaman. Gömülme imkânları yoksa yakılıp imha edilmeleri gerekiyor. O da mümkün değilse şimdi imha makineleri var, ofislerde kullanılan. Atıyorsun, talaş hâline getiriyor. En azından o şekilde yapmak lazım.
Mesela; imam hatip talebeleri, Kur’an kursu talebeleri; din dersi kitaplarını, defterlerini bu şekilde muhafaza etmeyi bir din terbiyesi, mukaddesata saygı olarak anlamalıdırlar. Bu kültür korunmalıdır.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız