Bir Fetva

Temizlik için kullanılan tuvalet kağıdı, kağıt hükmünde değil midir?

4357
28.03.2017

274) Temizlik için Kullanılan Tuvalet Kâğıdı, Kâğıt Hükmünde Değil midir?
Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Kâğıdın, tuvalette peçete olarak kullanılması asla caiz olmaz. Kâğıt nimettir. Biz kâğıtla her şeyi, ilim vesaire öğreniyoruz; defter tutuyoruz. Ancak “tuvalet kâğıdı” kelimesinde “kâğıt” sözcüğü, bizim defter olarak kullandığımız şu kâğıt değildir. Bu kâğıtla tuvalet kâğıdı, tuvalet mendili sözcükleri aynı şeyi ifade etmiyor. Tuvalet kâğıdı olarak üretilen nesne, yazı yazılmak için kullanılsa yazı yazılmaz üzerine. Peçeteye yazı yazılsa, yazı yazılamaz üzerine. Dolayısıyla kâğıt sözcüğü orada mecazidir. Rulo şeklinde, düz olduğu için herhâlde böyle bir isim verilmiştir. Ya da zannımca söylüyorum; ilk icat edildiğinde, ham maddedeki bir yanlışlık yüzünden kâğıt diye basılırken bu şekilde çıkınca “Aaa! Bu işimize yarar, bundan mendil yapılır.” diye düşünülmüş ve bir yanlışlık eseri tuvalet kâğıdı olarak kullanılan peçete türü malzemenin üretildiği söylenmiştir.
Tuvalet kâğıdının temizlik malzemesi olarak kullanılması caizdir. Doğal olarak tuvalet vb. yerlere enkazın atılması da herhangi bir şekilde sakıncalı değildir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız