Bir Fetva

Şirket ortaklığında zekat hesaplaması nasıl olmalı?

1718
28.03.2017

285) Şirket Ortaklığında Zekât Hesaplaması Nasıl Olmalı?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Bir inşaat firmasında, bir fabrikada veya ticari bir merkezde ortak olanların zekât;, o şirkete olan ortaklık miktarı kadardır. Yüzde otuz ortak olan, o şirketin ticari zekâtının yüzde otuzunu kendisi verir. Yüzde yirmi ortak olan yüzde yirmisini verir. Ortaklar anlaşmışlarsa ticari çalışmalarından zekât gereken şeyi, şirket olarak da verebilirler. Yani herkes hissesi kadar zekâtını vermiş olur böylece.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız