Bir Fetva

İnşaat halindeki binanın zekatı nasıl hesaplanır?

1788
28.03.2017

286) İnşaat Hâlindeki Binanın Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Ticari maksatla yani satmak için yapılmış bir bina, yapım aşamasındayken zekâtı her yıl muhakkak verilecektir. Mesela; üç yıl sürdüğünü kabul ettiğimiz bir inşaatın sahibi ne zaman zekât veriyorsa o zaman bu inşaatın da zekâtını verecektir. O günkü maliyeti üzerinden verilecektir.
Mesela; bir binanın %20'si yapıldıysa %20'si tamamlanmış bir bina üzerinden zekâtı hesaplanılır. Bir sonraki sene %70'i bitmiş ise piyasada %70 bitmiş hâliyle onun bir maliyeti vardır. O değeri üzerinden zekâtı verilecektir. %100'ü bittikten sonra da her yıl %100'ün üzerinden zekâtı verilecektir. Yani bir kere zekâtı verilmiş olması, bir dahaki dönemlerde zekât muafiyeti getirmiyor.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız