Bir Fetva

Araç alıp satan galericiler nasıl zekat hesabı yapmalı?

4037
28.03.2017

290) Araç Alıp Satan Galericiler Nasıl Zekât Hesabı Yapmalı?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Galerici ile “araç alıp satanı” kast ediyoruz. Bir dükkânda veya bir depoda üç, beş, on bir ne kadarsa araç bulunduran bir insan; o araçlar onunsa, emanet değilse, kendi malı olarak onları almış satıyorsa her yıl zekât verecektir.
Bir galericinin dükkânında beş yıl bir aracın beklediğini düşünelim. Beş yıl o araç orada bekliyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci senesinde zekâtları verilecektir. Yani geçen sene zekâtı verdi diye bu sene aynı araç zekâttan muaf olmaz.
Şöyle bir fark konuşabiliriz: Bu araç birinci senesinde mesela; yüz bin lira üzerindendi zekâtı, piyasa fiyatı oydu. Üzerinden beş sene geçtiği için bu araç kırk bin liraya düştü. Olabilir. Bu seneki fiyatı nedir? Kırk bin lira. Onu kırk bin lira yazacağız. Yani biz “Araçlar zaman geçtikçe zekât payları kaybolmuyor.” diyoruz. Aynı şekilde zekât vereceğim günkü piyasa değerini konuşacağım. Arabanın üzerinden yıl geçtikçe oldukça düşük bir rakama inebilir. O düşük rakamın zekâtını veririz. Ama her yıl arabanın zekâtı verilecek.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız