Bir Fetva

Firmaların puan karşılığı verdiği ödülleri almak caiz midir?

1814
28.03.2017

295) Firmaların Puan Karşılığı Verdiği Ödülleri Almak Caiz midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Şöyle örneklendirebiliriz:
Havayolu şirketi, yüz liralık bileti alana iki puan veriyor. İki yüz liralık bilet alana dört puan, beş puan veriyor. Mesela; bunları altmış puana kadar topladığın zaman altmış puanlık bir bilet ya da altmış puanlık işte bir tıraş makinesi veriyor, diyelim. Yani bilet karşılığı sana bir lütufta bulunuyor. Ticari teşvik için şüphesiz. Sen o lütuf yaptığı şeyleri topluyorsun. "Şu kadar toplarsan sana şunu hediye ederim, bu kadar toplarsan sana bir bilet veririm." diyor. Bu toplanan puanlar, o puanlar için bir para verilerek alınmadığından kumar değildir. Ama şöyle olsaydı mesela; deseydi ki "Yüz liralık bilet alıyorsun, on lira fark verirsen sana üç puan veririm." O, üç puana on lira para vermiş olurdunuz. O zamanda bu üç puanı piyango bileti gibi satın almış olurduk. Bu caiz olmazdı. Hayır. "Her bilet alana şu kadar puan yazıyorum ben. Bu puanları toplayınca sana bir bilet daha vereceğim." dediğinde bir sıkıntı yoktur. Kullanılabilir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız