Bir Fetva

Günah işleyen aile fertlerine baskı uygulamak ne kadar doğrudur?

2192
28.03.2017

296) Günah İşleyen Aile Fertlerine Baskı Uygulamak Ne Kadar Doğrudur?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Mesela; kadın namaz kılmıyor, çocuk namaz kılmıyor. "Zorlayalım mı? Baskı yapalım mı? Tehdit edelim mi?" diye sorduğumuzda veya "Filan günahı işliyor. Ne kadar zorlayalım onu bırakması için?" diye sorulduğunda cevabımız şudur:
Elbette Allah'a karşı isyan olan bir işte sessiz sedasız kalamayız biz ama zorlama, bir kapasiteyi gerektiriyor. Mesela; bedensel ceza, yıpratma, sakatlamaya yönelik ceza devletin vazifesidir; İslam Devleti’nin vazifesidir. Bireyler böyle bir ceza veremezler. Bedene zarar vermeme açısından diğer dediğimiz zorlamaları yapabilir miyiz? Ölçümüz şu olmalı: Mevcut şeye bir günah belirleyelim. Mesela şu suçu işliyor, şu hatayı yapıyor. Bu on ağırlıkta diyelim. Bizim zorlamamız daha beter bir sonuca götürürse, götürecekse, götürme ihtimali varsa zorlamayacağız. Mesela; aile ilişkilerimizde tesettür mücadelesi yapıyoruz. Tesettür için zorluyoruz. Bu, git gide ailenin yıkılması gibi bir sonuç getirdi. Yanlış iş yaptık. Sabah namazına kaçamak yapıyor çocuklarımız diye zorlama yaptık, evden kaçtı. Yanlış. Daha beterini getirecek bir zorlama yapmayacağız ama Dinimiz için, iffetimiz için, ahlakımız için lakayt da kalamayız. Ortasını bulmak zorundayız.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız