Bir Fetva

Kirada oturmak, faizli kredi kullanmak için ruhsat oluşturur mu?

2525
28.03.2017

297) Kirada Oturmak, Faizli Kredi Kullanmak için Ruhsat Oluşturur mu?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Bir Müslüman, kirada oturduğunda onun fakirliğini göstermez bu. Bir Müslüman kirada oturuyor diye aç ve açık kaldığını göstermez. Evet, mal sahibi olan insana göre biraz daha maliyeti fakirliğe yönelik bir tavırdır ama nice insanlar kirada oturmaktadırlar; zekât da veriyorlardır. Nice insanların evi vardır, zekât alacak durumdadırlar. Dolayısıyla kirada oturmak, sadece “Kirada oturuyoruz, her ay kira veriyoruz.” gibi bir gerekçeyle herhangi bir şekilde mesela; faize ruhsat çıkaramayız. Bir insan kirada oturduğu için zekât almaya hak sahibi olamaz. Kirada oturmak, fakirlik sembolü değildir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız