Bir Fetva

Derneklere Zekat ve Fitre Verilebilir mi?

13322
23.08.2016

3) Derneklere Zekat ve Fitre Verilebilir mi?

Bismillahirrahmanirrahim.
Zekât ve zekât gibi olan fitre özellikle fakir Müslümanın hakkıdır. Fakir Müslümanın derken şahıs olarak o Müslümanın hakkıdır. Kurumlar zekât ve fitre kullanmamalıdır, kullanamazlar. Velev ki cami derneği olsun velev ki Kuran kursu derneği olsun. Kuran kursundaki derneğe fitre ve zekât vermek başka şey talebeye zekât vermek başka şey . Eğer dernek mensupları fitrenin ve zekâtın kime verileceğini biliyorlarsa derneğe vekâlet etmesi için bu ulaştırmaya fitre de verilebilir zekât da verilebilir. Ama derneğin karma bütçesine zekât ve fitre verilemez.

Velhamdülillahirabbilalemin

Nureddin Yıldız