Bir Fetva

Oje abdeste engel oluşturur mu?

6338
28.03.2017

306) Oje Abdeste Engel Oluşturur Mu?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Özellikle bayanların tırnaklarına sürdükleri ojenin bir ziynet olarak kullanılmasında bir sakınca yok. Evet, bu batı kültürünü temsil ediyor vesaire ama her hâlükârda oje sürmek, bir ziynet kabul edilebilir. Ama ojenin kendisi bir tabaka oluşturur ve altına su geçirmez. Boyadan daha kalın bir nesne o. Zaten normal suyla da çıkmıyor, özel bir alkollü bir nesneyle çıkarılabiliyor. Tırnağın üstü de gusülde ve abdestte yıkanmalıdır. Gusülde ve abdestte oraya su geçmesini engelleyen şey, abdestsizlik anlamına geleceği için kadınlar namaz kılıyorlarsa o oje tırnaklarındayken ne abdest alabilirler ne de gusledebilirler. Dolayısıyla namazlı bir Müslüman kadın oje kullanamaz. Çünkü ojenin abdeste ve gusle zararı var.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız