Bir Fetva

Çocuklar için dini tören veya kutlama yapmak bidat mıdır?

2593
28.03.2017

317) Çocuklar için Dini Tören veya Kutlama Yapmak Bidat Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Bilhassa çocukların Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeleri üzerine aile içerisinde veya varlığı yerinde olanların bir salon tutup bunun için bir tören yapmaları ya da hafızlık bitiren çocuk için bir ziyafet verilmesi bir bidat değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim'e teşvik etmek açısından hoş karşılanacak müstehap bir hareket olabilir. Ancak, ancak, hafızlık veya hatim için yıl dönümü gibi, hafızlığının beşinci yıl dönümü gibi, hatim bitirişinin altıncı yıldönümü gibi yani süreklileştirmeye yönelik sanki o; onun bir parçası hâline gelmiş ve bu bir ibadetmiş, bu yapılmasa artık Kur'an'ın hatmedildiği tescil edilmiyormuş gibi bir ilave ruhu ile yapılırsa yani bu; eğer hatim yapmaktan, Kur'an okumaktan daha değerli, daha öne çıkan bir şey hâline geliyorsa bu bidattir o zaman. Yani “Bizim çocuğumuzun Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi, ezberlemesi mi önemli; onun töreni mi önemli?” diye sorulduğunda realitede töreni daha önemliyse böyle bir şey olmaz. Ama Rabbimiz’e şükretmek için özellikle fukaranın bulunduğu, sulahanın bulunduğu bir yemek verilmesi, tören yapılması makbul bir şeydir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız