Bir Fetva

Ortak Kesilen Kurbanda Eşit Paylaşım Şart mıdır?

3729
23.10.2016

33) Ortak Kesilen Kurbanda Eşit Paylaşım Şart mıdır?

Bismillahirrahmanirrahim.
Büyükbaş hayvanlar, yani inek cinsi hayvanlar; deve yedi kişiye kadar ortak edilebilir kurbanda. Bir kişi olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir, beş olabilir, altı olabilir yedi olabilir. Bunların herhangi birisinden, bu herhangi sayılan bir tanesiyle kurban kesilebilir. Beş kişi kesebilirler. Yedi kişi kesebilirler. Büyüklüğü, küçüklüğü, ağırlığı önemli değil. Önemli olan mesela; ineğin iki yaşını doldurmuş olmasıdır. Bu ortak kurban kesenlerin birbirlerinin hissesinde gözü kalmayacak şekilde adil bir dağıtım yapmaları da şarttır. Evet, kurban kesildikten sonra eti adil bir şekilde dağıtmasalar da kurban vacipliği yerini bulmuş olur. Ama bir vebal kalış olur mu ortada? Kalır. Bu sebeple ciğerinden, kemiğinden kafatasına kadar hepsinin mesela; beş kişiyseler tam adil bir şekilde beşe bölünmesi gerekir. Bu beşe bölünmenin de sonra kura çekilerek en iyi şekilde, gönül kalmayacak şekilde dağıtılması uygun olandır. Ama asıl olan kurbanın o ortaklar tarafından beraberce kesilmesidir. Bu vacibi yerine getirir. Ondan sonrası daha sevap, daha huzurlu bir ibadet içindir.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


kurban ortak kurban