Bir Fetva

Borca karşılık verilen hediye faiz hükmünde midir?

3528
06.05.2018

380) Borca Karşılık Verilen Hediye Faiz Hükmünde Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Borç hukuku açısından şöyle bir kural vardır: Borç ilişkisi, beraberinde bir menfaat getirmemelidir. Getirirse bu faiz gibi bir uygulama olur. Yani mesela; 100 lira borç veren birisi, o 100 lirayı geri alırken 3 lira da hediye veya o isimle bir şey alacak ya da 3 liralık filanca şeyi alacak, dendiğinde bu faiz olur. Böyle bir borç hukuku olmaz. Ancak borçlu, söz konusu günde gidip parayı geri verdiğinde ya da borç olan neyse onu geri verdiğinde bu borçla ilgili hukuk bittikten sonra götürüp şu kadarlık hediye “Sen benim zor günümde işimi gördün.” diye teşekkür anlamında hediye etse bu hediye caiz olur. Efdal olan, sahabe ve tabiin mantığına uygun olan ise o hediyeyi bile kabul etmemektir. Ama kabul etse caizdir. Borç ilişkisi bittikten sonra ve alacaklı böyle bir şey beklemediği bir zamanda caizdir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız