Bir Fetva

Takke ve Sarık Kullanmayan Günahkar Olur mu?

3470
06.05.2018

390) Takke ve Sarık Kullanmayan Günahkâr Olur Mu?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Müslüman kadının, başının örtüsüyle ilgili bir şey konuşmaya gerek yok. Çünkü Müslüman kadının başının üstüyle yani saçlarıyla omuzları, göğüsleri arasında örtülmesi bakımından fark yok. Ancak Müslüman erkeğin başına örtü konması, başına konacak şeyle ilgili farklı bir uygulama olur. Bunu da kimden öğreniriz? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başına şu kıyafeti koymuştur. Elbette onu mübarek başına değen kumaşın şekli vesairesi farklı ama bizim “takke” dediğimiz bu kıyafeti başına koymuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde takke kullanmıştır. Hayatının büyük bölümünde de “sarık” dediğimiz böyle bir kumaşı da başına dolamıştır. Böylece Peygamber Efendimizin bir erkek olarak başında takke ve sarık bulunmuştur. Mekke’yi fethettiği günü tarif ederken ashabı kiram, sarıkla geldiğini söylemektedirler. Diğer zamanlarda da sarıkla Mekke’de, Medine’de dolaştığına dair bilgilerimiz vardır.
Âlimlerimiz sarık ve takke konusunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir namaz gibi, bir ibadet gibi emredip emretmediği konusunda farklı görüşleri vardır. Umumiyetle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin takke kullanması ve sarık kullanmasının o günkü kıyafet tarzını benimseyip devam ettirmesi olarak anlamışlardır bunu. Yani “bu namaz gibi, bir farz oruç gibi bir farzdır. Müslüman erkeğin sarığı olur, Müslüman erkeğin başında takke olur.” şeklinde anlamamışlardır. Her şeye rağmen Müslüman “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin başındaki demir parçası da olsa ben onu takmalıyım.” diye de düşünse Sünnet’e ittiba etmiş olur. Ama bunu hayatının pratiğine almayan bir Müslüman bir tahkir, küçük görme, “İşte onlar Arap’tı!” gibi böyle bir dışlama belirtisi olmadan veya böyle bir hissiyatı olmadan başına bir şey koymasa günah işlemiş olmaz, demişlerdir. Fakat burada önemli bir ayrıntı var, o ayrıntı şudur:
Eğer Müslüman’ın başındaki takkesi ve sarığı kâfirlerin ilgi alanına geçmişse, kâfirler başı açık Müslüman istiyorlarsa, İskilipli Âtıf Efendi rahmetullahi aleyhi başındaki sarığından dolayı astılarsa Müslümanlar bu konuyu ince düşünüp ince elemeleri gerekir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız