Bir Fetva

Elektronik imza dinen beyan hükmünde midir?

1185
07.05.2018

393) Elektronik İmza Dinen Beyan Hükmünde Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Elektronik imza; Müslüman’ın beyanda bulunması, kabul etmesi demektir. Müslüman bir yerde “ben böyle yapıyorum.” diye sözlü bir beyanda bulunabilir
Aklı yerinde, mutemet ve zor altında değilken böyle bir beyanda bulunursa bu kanunen muteberdir; dinen muteberdir. Bir kâğıda “Ben su şekilde bir borcu kabul ediyorum.” diye yazı yazsa, imza atsa o da muteberdir. Çünkü insanlar el yazısıyla, imzayla bir senedi, borcu kabul etmeyi muteber kabul etmişlerdir. Aynı şekilde bugün, önceki dönemlerdeki insanlar için olmayan elektronik imza ortaya çıkmıştır; dijital imza ortaya çıkmıştır. Şifreleri vesairesi açısından güvenli bir ortamda imza atılmışsa, yasalar da bunu muteber kabul ediyorsa fıkhen yani dinimiz’in kuralları açısından elektronik imzada bir sakınca yoktur.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız