Bir Fetva

Aile içinde tecessüs caiz midir?

2753
07.05.2018

394) Aile İçinde Tecessüs Caiz Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Tecessüs; bir Müslüman’ın topluma kapalı olan kendisine ait gizli yönlerini, gizli işlerini araştırıp ortaya çıkartmak demektir. Bu, kanuni bir gerekçeyle yapılabilir. Devletin görevlendirdiği birisi bunu yapabilir. Bunu konuşmuyoruz. Ama bir Müslüman’ın kanuni bir yetkisi ve görevi olmadığı hâlde diğer Müslüman’ın ayıplarını, gizli işlerini araştırması tecessüstür. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Müslümanlara yasakladığı şeylerdendir. Baba bile belli bir noktadan sonra çocukları üzerinde tecessüs yapmamalıdır. Sadece baba olarak mesuliyet alanına giren bölümlerini çocuklarının araştırmalıdır. Eşler tecessüs noktasına gelmemelidirler. Yani birbirlerinin ayıplarını, gizli işlerini araştırmamalıdırlar. Çünkü araştırılıp karıştırıldığında herkesin gizli işleri çıkar. Herkesin ayıpları, çamaşırları çıkabilir. Bu da birbirimize karşı güvenimiz olmayan bir Müslüman topluma dönüşme nedenimiz olur.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


aile fetva tecessüs