Bir Fetva

Haramla yüzleşmeyi zorunlu hale getiren her iş haramdır

2690
08.05.2018

408) Haramla Yüzleşmeyi Zorunlu Hâle Getiren Her İş Haramdır

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Allah haramlar koymuştur. Bu koyduğu haramlardan bir tanesiyle yüzleşmeyi zorunlu hâle getiren iş de haram iştir. Faiz Allah’ın haramıdır. Faizli iş yapılan yerde çalışmak haramdır. Hırsızlık, Allah’ın haram ettiği bir iştir; rüşvet, Allah’ın haram ettiği bir iştir; yalan, Allah’ın haram ettiği bir iştir; kadınlarla erkeklerin karma bir ortamda olması, birbirlerine göz temasında bulunacak zeminde bulunmaları haramdır. Bunları karşımıza çıkaran ve zorunlu olarak öyle devam edecek olan her iş de haram iştir. Bu ister banka olsun isterse bakkal olsun.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


fetva haram