Bir Fetva

Müşrik kime denir?

13784
13.05.2018

415) Müşrik Kime Denir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Şirk Allah’ın var olduğunu kabul etmekle beraber Allah gibi başka otoriteler de kabul etmek demektir. Müşrik de bu eylemi yapan kişi demektir. “Mekke müşrikleri” diyoruz, neden? Mekkeliler şirk yapıyorlardı çünkü. Ne demek? “Allah yoktur!” demediler hiçbir zaman. “Allah var.” “Var Allah.” “Bizi yarattı.” “Yarattı.” “Gökleri?” “Gökleri yarattı.” “Bu putlar kim?” “Onlar da bizim filanca otoritelerimiz.” “Neden putlara saygı gösteriyorsunuz?” sorulduğunda ne diyorlar? “Saygı göstermezsek hayatımız bozulur.”. Demek ki bir insan Allah gibi bir otorite kabul ettiği zaman şirk yapmış olur. Buna Türkçede “şirk koşmak” diyoruz. Bu da müşrikliktir. Müşrik de kâfirdir şüphesiz. Ama biz kâfir derken hiç Allah kabul etmeyeni kastederiz. “Öyle bir şey yok!” diyeni ya da Peygamber salallahu aleyhi ve sellemi kabul etmiyor Hıristiyanlar, Yahudiler onlara kâfir diyoruz. Müşrik “Allah” diyor ama keyfine göre bir putu da ilave ediyor. Onun için ona “müşrik” diyoruz. Bu put bazen bir heykel olur bazen bir kadın silueti olur bazen bir nehir olur. Nehre de tapınıyor insanlar. Ne olursa olsun, Allah’a ait otoriteyi başka bir nesneyle paylaştığı zaman insan şirk hatası işlemiş olur; o da kâfirdir, hiç istisnasız kâfirdir.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


müşrik