Bir Fetva

Yatmadan önce Mülk suresini okumak sünnet midir?

13129
13.05.2018

449) Yatmadan Önce Mülk Suresi’ni Okumak Sünnet Midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yirmi dokuzuncu cüzünün ilk iki buçuk sayfasının adıdır. Her gece yatmadan bu sureyi okuyan; o Sure’deki mülk kanunlarını, Allah Teâlâ'nın kullarına tavsiye buyurduğu şeylere uyan yani iman ederek, ruhuna sindirerek okuyan bir mü'mine, Mülk Suresi’nin şefaat edeceğine dair Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de hadis-i şerif vardır. Ne demek hadis-i şerif var? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjdede bulunmuştur. Mülk Suresi şefaat eder, o şefaatle mü'min kabir azabından kurtulur, Rabbi’nin cennetine kavuşur, biiznillahi Teâlâ.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız