Bir Fetva

Kıyamet koptuktan sonra neler olacak?

16092
13.05.2018

464) Kıyamet Koptuktan Sonra Ne Olacak?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Kıyametle ilgili yani dünyadan sonraki dönemle ilgili olup bitecekleri çok özetle başlıklar hâlinde on başlıkta toplayabiliriz.
1. Allah Teâlâ’nın zatı dışında her şey yok olmaya mahkûmdur ve yok olacak.
2. Bu yokluktan sonra Allah Teâlâ bütün insanları ve dilediği mahlûkatını yeniden diriltecek. Herkes dirilecek; ilk canlıdan son insana kadar.
3. Herkes mahşer denen bir yere toplatılacak. Mahşer gerçekleşecek.
4. Bütün mahlûkatı Allah Teâlâ’ya arz olunacak. Yani kuru bir bekleme değil Allah Teâlâ’nın huzurunda toplanma var.
5. Allah Teâlâ’nın bu dünyadayken bizim için tuttuğu şahitler-belgeler ortaya çıkarılacak; amellerimizle onlar karşılaştırılacak.
6. Bir mizan kurulacak. Yani herkesin sevaplarının-günahlarının tartıldığı ve cezasının takdir buyurulduğu bir mizan kurulacak.
7. Sırattan geçilecek. Sırat, köprü dediğimiz bir şey ama niteliği, niceliğini Allah’tan başkasının bilmediği fakat kolay bir şeyin olmadığı anlaşılan sırattan geçilecek.
8. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve O’nun Sünneti’ne sarılanların Havz-ı Kevser’in etrafında toplanması gerçekleşecek.
9. Büyük bir şefaat gerçekleşecek. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatleri olmak üzere Allah’ın izin verdiği kulları şefaat edecekler.
10. Cennete veya cehenneme sevkiyat yapılacak.
O gün Rabbim yardımcımız olsun.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız